Lamptan knowledge

ขั้นตอนการขอไฟบ้าน

Lamptan knowledgeการขอไฟบ้าน หรือการติดต่อขอใช้ไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้าฯ อาจดูเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่หากเราเตรียมตัวให้พร้อมศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน Lamptan เชื่อว่าการขอไฟบ้านจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยล่ะครับ ครั้งนี้ Lamptan จึงทำการรวบรวมข้อมูลในเรื่องของเอกสารและขั้นตอนในการขอไฟบ้านมาฝากทุกคนครับ เอาล่ะบ้านใหม่แสนสุขจะได้สว่างไสวเสียทีตามไปดูเอกสารที่ต้องเตรียมกันเลยครับLamptan knowledge ขอไฟบ้าน
ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
1. เตรียมสถานที่ให้พร้อม
สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า ต้องมีบ้านเลขที่และหรือมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้ไฟฟ้ามาแสดงด้วย เพราะฉะนั้นเตรียมำเนาทะเบียนบ้านให้เรียบร้อยเป็นอันดับแรกเลยครับ

2. เตรียมเอกสารให้ครบ
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วทำเช็คลิสเอกสารเหล่านี้เอาไว้ก่อนเลยครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปๆ มาๆ หลายรอบหากเอกสารไม่ครบ
(1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ
(2) สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้า
(3) ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเอง ถ้ามีจำนวนดวงโคมเต้ารับและเครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว และที่ติดตั้งใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุดเท่ากับดวงโคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผังการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้าง การไฟฟ้าฯ จัดทำให้ก็ได้

ในกรณีไม่สะดวกไปดำเนินการด้วยตัวเองก็สามารถมอบให้ผู้อื่นไปทำการแทนได้ครับ โดยทำหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คนและปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผู้รับมอบอำนาจ ต้องนำเอกสารตามข้อ (1) – (3) ของผู้มอบอำนาจไปแสดงพร้อมหลักฐาน ตามข้อ (1) ของผู้รับมอบอำนาจเองด้วย

3. ขอแบบฟอร์มคำร้อง
สามารถติดต่อขอแบบฟอร์มคำร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าฯ ทุกแห่ง กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องแล้วยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารได้เลยครับ

Lamptan knowledge
สำหรับขั้นตอนการเตรียมเอกสารก็มีดังนี้ครับ ลำดับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบแผนผังการเดินสายภายในอาคารโดยสำนักงานไฟฟ้าฯ เมื่อผ่านแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอไฟบ้าน เมื่อทราบแล้วว่าต้องเตรียมอะไรบ้างรับรองว่าไม่ยุ่งยากแน่นอนครับ ข้อมูลที่ Lamptan นำมาฝากกันวันนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมีบ้านใหม่ อีกเรื่องที่ Lamptan อยากเน้นย้ำคือการวางแผนการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้คุ้มค่า ด้วยการเลือกใช้ไฟ LED ที่มีคุณภาพสูงอย่างผลิตภัณฑ์จาก Lamptan จะช่วยให้การใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังประหยัดพลังงานอีกด้วย การใช้ชีวิตที่คุ้มค่าต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ

ขอบคุณข้อมูล :: pea.co.th
ขอบคุณภาพ :: darkroomanddearly.com, 123rf.com, About.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s