Lamptan Lighting

10 คำศัพท์ที่ต้องรู้!! เมื่อเลือกซื้อหลอดไฟ

Lamptan Lighting

เมื่อต้องเลือกหลอดไฟให้เหมาะกับห้อง หลายๆ คนคงจะมุ่งตรงไปขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ แต่จริงๆ แล้วเราควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อที่จะได้คุยกับช่างรู้เรื่องนะครับ วันนี้ Lamptan จึงรวบรวมเอาคำศัพท์ที่ใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องมาฝากครับ ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพหลอดไฟว่าให้แสงสว่างเพียงพอตามที่เราต้องการหรือไม่ Lamptan ขอนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับ 10 คำศัพท์ที่ต้องรู้!! เมื่อเลือกซื้อหลอดไฟ กันเลยครับ

Lamptan Lighting
1)    ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) เป็นปริมาณแสงสว่างทั้งหมดที่ได้จากแหล่งกำเนิดแสง มีหน่วยวัดเป็นลูเมน (lm)
2)    ค่าความสว่าง (llluminance) เป็นปริมาณแสงสว่างที่ตกกระทบบนวัตถุ (lumen) ต่อ 1 หน่วยพื้นที่ มีหน่วยเป็น lm/sq.m. หรือ lux นั่นเอง โดยทั่วไป อาจเรียกว่า ระดับความสว่าง (Lighting level) จึงเป็นตัวที่บอกว่าแสงที่ได้เพียงพอหรือไม่
3)    ค่าความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity) เป็นความเข้มของแสงที่ส่องออกมาจากวัตถุ โดยทั่วไปจะวัดเป็นจำนวนเท่าของความเข้มที่ได้จากเทียนไข 1 เล่ม จึงมีหน่วยเป็นแคนเดลา (Candela, cd)
4)    ค่าความส่องสว่าง (Luminance) เป็นตัวที่บอกปริมาณแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุ (candela) ต่อ 1 หน่วยพื้นที่ มีหน่วยเป็น cd/sq.m. บางครั้งจึงอาจเรียกว่าความจ้า (Brightness)
5)    ค่าประสิทธิผล (Efficacy) เป็นปริมาณแสงสว่างที่ออกมาต่อกำลังไฟฟ้าที่ใช้ (watt) มีหน่วยวัดเป็น lm/w หลอดที่มีค่าประสิทธิผลสูงแสดงว่าหลอดนี้ให้ปริมาณแสงออกมามากแต่ใช้กำลังไฟฟ้าน้อย
6)    ค่าความถูกต้องของสี (Colour Rendering, Ra หรือ CRI) เป็นค่าที่ใช้บอกว่าหลอดไฟประเภทต่างๆ เมื่อแสงส่องสีไปบนวัตถุจะทำให้สีของวัตถุนั้นผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ไม่มีหน่วยแต่มักเรียกเป็น % ตามค่าความถูกต้อง แสงอาทิตย์มีค่า Ra = 100 เพราะแสงอาทิตย์ให้สเปกตรัมครบทุกสี เมื่อส่องไปบนวัตถุจะไม่เห็นความผิดเพี้ยนของสี
7)    ค่าอุณหภูมิสีของแสง (Color Temperatrre TK) สีของแสงที่ได้จากหลอดไฟ มีหน่วยเป็นเคลวิน (k) อุณหภูมิสีเป็นตัวที่บอกว่าแสงที่ได้มีความขาวมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีค่าอุณหภูมิสีของแสงต่ำแสงที่ได้จะออกมาในโทนเหลืองหรือแดง ถ้ามีค่าอุณหภูมิสีของแสงสูง แสงที่ได้จะออกมาในโทนขาวกว่า
8)    ความเสื่อมของหลอด (Lamp Lumen Depreciation, LLD) เนื่องจากมีการใช้งาน หลอดไฟก็ต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลา LLD คือ อัตราส่วนระหว่าง “ค่าฟลักซ์การส่องสว่างเมื่อหลอดไฟครบอายุการใช้งาน” เทียบกับ “ค่าฟลักซ์การส่องสว่างเริ่มต้นของหลอดไฟ”
9)    ค่าประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอด (Lamp Luminous Efficacy) คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณแสงที่หลอดเปล่งออกมาได้ ต่อกำลังไฟฟ้าที่หลอดมี หน่วยเป็น ลูเมนต่อวัตต์ (lu/W)
10)    ดัชนีคุณภาพของบัลลาสต์ (Quality Index) คือ ค่าที่ใช้บอกประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบัลลาสต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดตรง 36 วัตต์ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 6.0

Lamptan Lighting
ศัพท์เทคนิคที่ Lamptan รวบรวมมานี้ จะช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพของหลอดไฟฟ้าได้ว่าแต่ละดวงให้ความสว่างขนาดไหน และหาหลอดไฟที่เหมาะกับห้องได้ตามที่เราต้องการครับ Lamptan เชื่อว่าข้อมูลวันนี้จะต้องเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนอย่างแน่นอน สำหรับครั้งหน้า Lamptan จะนำสาระความรู้อะไรมาฝากทุกคนต้องติดตามกันนะครับ

ขอบคุณข้อมูล :: 2e-building.com
ขอบคุณภาพ :: brabbu.com, lushome.com, diyandmag.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s