ทําไมต้องติดตั้งสายดิน?

อุบัติเหตุจากไฟฟ้าสามารถเกิดได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานใหญ่ หรือบ้านพัก

เพราะกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งนั้น หากประมาท อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยครับ

ซึ่งวิธีการติดตั้งสายดิน สามารถทําได้ 2 วิธีคือ

lamptan lighting led lamp light

1. การต่อสายดินที่ระบบไฟฟ้า

เป็นการต่อสายดินทั้งระบบภายในบ้านหรืออาคารตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบไฟฟ้า หากสังเกตจะพบว่าเป็นการต่อสายดินที่ขั้วกราวนด์ ตรงกลางของเต้ารับในทุกจุดของอาคาร มารวมกันหมดที่แผงหรือตู้ควบคุมไฟฟ้าและมีสายต่อลงหลักดินที่จุดนี้เพียงจุดเดียว

2. การต่อสายดินที่เครื่องไฟฟ้า

เป็นการต่อสายดินเฉพาะจุดที่ต้องการเช่น เครื่องทําน้ําอุ่น, ตู้เย็น และ เตาไมโครเวฟ เป็นต้น การต่อจะนําปลายด้านหนึ่งของสายไฟฟ้าต่อเข้ากับโครงหรือตัวถังที่เป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า และปลายอีกด้านหนึ่งต่อหลักดิน

lamptan lighting led lamp light

 

ประโยชน์ของการติดตั้งสายดิน จะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับอันตรายจากกรณีไฟฟ้ารั่ว หากสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งไฟรั่วเกิดจากการผิดปกติของระบบไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยปกติเมื่อเกิดเหตุไฟรั่วกระแสไฟจะไหลลงสู่ดินที่หลักดิน หากไม่มีการต่อสายดินกระแสไฟก็จะไหลผ่านร่างกายลงสู่ดิน และเกิดอาการที่เรียกว่า “ไฟฟ้าดูด” ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ครับ

ขอบคุณข้อมูล :: myreadertips.blogspot.com

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s